Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

baccha
6890 bda1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaikari ikari
baccha
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaikari ikari
baccha
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations

October 17 2017

Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianaturalginger naturalginger
baccha
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
baccha
4017 eb42
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viaikari ikari
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaikari ikari
baccha
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
baccha
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove vianaturalginger naturalginger

October 06 2017

baccha
4556 57ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairbjarbirb irbjarbirb
baccha

September 16 2017

baccha
0995 b8ae 500
Reposted fromwentyl wentyl
baccha
7715 ed97
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaikari ikari

September 08 2017

baccha
Kiedy ktoś cię kocha, jest tak, jakby otulił twoje serce kocem
— Helen Fielding
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianaturalginger naturalginger

July 26 2017

baccha
Jak mam powiedzieć, że rozpadam się na tysiąc
kawałeczków z moich kości
Że upadły schematy mojego życia
kiedy już wszystko było idealne.
A oprócz tego
Wypiłeś mój rozum i mówili mi o wadze
tego mojego ciała
które zamieniło się w rzekę.
Tego mojego ciała
które zamieniło się w rzekę.

Ciężko mi otworzyć oczy
więc robię to powoli,
obym nie znalazła cię blisko siebie. 
Trzymam wspomnienie o tobie
niczym największy sekret
tak słodko było mieć cię w sobie.

Jest kawałek światła
w tej ciemności
żeby przynieść mi spokój.
Czas koi wszystko,
burza i spokój.
Czas koi wszystko
burza i spokój.

Zawsze mi zostanie
Delikatny dźwięk morza, 
Ponowne oddychanie deszczem, który spadnie
Na to ciało i zmoczy
kwiat rosnący we mnie,
I ponowny śmiech
I każdego dnia przez moment 
ponowna myśli o tobie. 
O delikatnym dźwięku morza, 
o ponownym oddychaniu deszczem, który spadnie
na to ciało i zmoczy
kwiat rosnący we mnie, 
i o ponownym śmiechu. 
I każdego dnia przez moment
ponownie pomyślę o tobie. 

Jak mam powiedzieć, że rozpadam się na tysiąc
kawałeczków z moich kości
Że upadły schematy mojego życia
kiedy już wszystko było idealnie.
A oprócz tego
Wypiłeś mój rozum i mówili mi o wadze
tego mojego ciała
które zamieniło się w rzekę.
Tego mojego ciała
które zamieniło się w rzekę.

Zawsze mi zostanie
Delikatny dźwięk morza, 
Ponowne oddychanie deszczem, który spadnie
Na to ciało i zmoczy
kwiat rosnący we mnie,
I ponowny śmiech
I każdego dnia przez moment 
ponowna myśli o tobie. 
O delikatnym dźwięku morza, 
o ponownym oddychaniu deszczem, który spadnie
na to ciało i zmoczy
kwiat rosnący we mnie, 
i o ponownym śmiechu. 
I każdego dnia przez moment
ponownie pomyślę o tobie.
— Bebe - Siempre Me Quedara

June 10 2017

baccha
baccha

June 08 2017

baccha
Gorzej być nie mogło dzisiaj. 
Łukasz..
"Moi drodzy, Z przykrością przekazuję Wam tą informację. Łukasz odszedł w nocy z 6-7/06/2017 o godzinie 3;49."

May 29 2017

baccha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl